CHÍNH SÁCH THANH TOÁN ETECH VIỆT NAM

- Thanh toán : 
+Thanh toán 100% đối với hàng có sẵn  
+Thanh toán 50% đặt hàng, thanh toán 50% còn lại khi nhận được thông báo hàng về đối với hàng không có sẵn .                            
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.                            
- Thông tin ngân hàng:                             
1. Ngân hàng TECHCOMBANK:
Số tài khoản (VND): 1903.709.258.3017
Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ETECH VIỆT NAM
Mở tại: Ngân hàng TECHCOMBANK – Chi Nhánh Hà Nội

0352831724