Tủ, giá đựng đồ nghề

Giá đựng đồ nghề Kocu bao gồm các mã: 

- Giá đựng đồ nghề 3 ngăn KC-17A (700x350x660mm)
- Giá đựng đồ nghề 3 ngăn KC-317 (800x420x800mm)
- Giá đựng đồ nghề 3 ngăn có giá treo dụng cụ KC-318 (800x30x600mm)
- Giá đựng đồ nghề 4 ngăn KC-15 (730x 376x663 mm)

Tủ đựng đồ nghề Kocu bao gồm: 

- Tủ đựng đồ nghề 6 ngăn KC-38
- Tủ đựng đồ nghề 6 ngăn KC-39
- Tủ đựng đồ nghề 7 ngăn KC-33
- Tủ đựng đồ nghề 5 ngăn KC-40
- Tủ đựng đồ nghề 4 ngăn KC-36
- Tủ đựng đồ nghề 7 ngăn có khay trên lắp tủ KC-308
- Tủ đựng đồ nghề 7 ngăn có khay trên lắp tủ KC-309
- Tủ đựng đồ nghề 2 ngăn KC-312
- Tủ đựng đồ nghề 3 ngăn KC-306
- Tủ đựng đồ nghề 5 ngăn KC-316
- Tủ đựng đồ nghề l1 ngăn lắp ráp KC-21

0352831724