Thiết bị đo vật liệu (gỗ, nhựa, sắt, thép, inox)

× Thông báo Danh mục này đang cập nhật sản phẩm

Thiết bị đo vật liệu bao gồm: 
- Máy đo độ dày sơn, lớp phủ
- Máy đo độ cứng
- Máy đo độ dày vật liệu
- Máy đo độ bóng
- Máy đo độ nhám

0352831724