Các Loại Nivo, Nivo Khung, Thước Thủy liên hệ để được tư vấn phù hợp

Nivo khung Insize 4902-200 (200x200mm, 0.02mm/m)

2.600.000₫
Có sẵn: 3 Sản phẩm

Nivo cân máy loại ngắn INSIZE 4907-90 (90mm / 0.01mm / m)

8.412.000₫
Có sẵn: 1 Sản phẩm

Nivo khung Insize 4902-300 (300x300mm, 0.02mm/m)

3.860.000₫ 3.522.885₫
Liên hệ

Nivo khung Insize 4902-150 (150x150mm, 0.02mm/m)

2.378.000₫
Có sẵn: 1 Sản phẩm

Nivo cân máy INSIZE 4903-150A (150mm)

3.100.000₫ 3.050.000₫
Liên hệ

Thước thủy sắt 9"/22,5cm Stanley STHT42465-8

278.000₫ 165.000₫
Có sẵn: 2 Sản phẩm

Nivo khung cân bằng máy RSK 541-2002

7.320.000₫
Liên hệ

Các Loại Nivo, Nivo Khung, Thước Thủy Liên hệ để được tư vấn phù hợp

0352831724