Thiết bị đo độ dẫn điện EC

Đo độ dẫn điện trong nước dung dịch

0352831724