Hiệu chuẩn điện - ETECH5S đơn vị cung cấp chính hãng

Hiệu chuẩn điện là một loại thiết bị dường như đã rất phổ biến với những người công nhân hoạt động trong lĩnh vực điện, điện tử… Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người đã từng nghe nói tới hiệu chuẩn điện nhưng không hiểu thiết bị này là gì và chúng có công dụng như thế nào. Sau đây, hãy cùng ETECH5S tìm hiểu những thông tin bổ ích về thiết bị đo điện, điện tử này nhé!

Khái niệm:

Hiệu chuẩn điện là một thiết bị đo lường nhằm mục đích xác định, thiết lập mối quan hệ giữa chuẩn đo lường và phương tiện đo để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó. Hiệu chuẩn điện không mang tính chất bắt buộc, dựa vào kết quả hiệu chuẩn khách hàng tự quyết định xem thiết bị có sử dụng nữa hay không.

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo. Như vậy, xét về mặt kỹ thuật, bản chất của việc hiệu chuẩn chính là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó.

Hiệu chuẩn chính là biện pháp để truyền độ lớn của đơn vị đo lường từ chuẩn có độ chính xác cao nhất tới các phương tiện đo thông thường nhằm đảm bảo tính thống nhất và độ chính xác cần thiết của tất cả phương tiện đo.

Mục đích sử dụng hiệu chuẩn điện:

Duy trì các giá trị của hệ thống chuẩn cũng như hệ thống các phương tiện đo đang được sử dụng, sự liên kết của chúng với các chuẩn đo lường nhằm đảm bảo tính thống nhất và chính xác của phép đo.

Xác định sai số của phương tiện đo từ đó điều chỉnh phương tiện đo cho phù hợp với các phép đo.

Đảm bảo sự tin cậy của phương tiện đo đối với các kết quả đo.

Xác định được độ không đảm bảo đo của phương tiện đo.

Giúp phát hiện ra hỏng hóc hoặc tiên đoán được hỏng hóc  và có kế hoạch sửa chữa các phương tiện đo.

Phù hợp theo tiêu chuẩn chất lượng của ngành, quốc gia, quốc tế.

Vai trò của hiệu chuẩn điện:

Đảm bảo sự hiển thị số đo của một phương tiện đo phù hợp với các phép đo khác,

Xác định độ không đảm bảo đo của phương tiện đo,

Thiết lập sự tin cậy của phương tiện đo.

 

0352831724