Máy đo độ ẩm đất

Dùng đo độ ẩm của mùn, đất 

0352831724